Ուրվագիծ. գրականության եւ քաղաքականության մասին

Պետրոս Ղազարյանի հետ խոսում ենք գրականությունից եւ քաղաքականությունից։ Ուրվագիծ, 2011