Թարգմանությունը որպես ստեղծում, ոչ որպես փոխանցում

Թարգմանությունը որպես ստեղծում, ոչ որպես փոխանցում: Բանախոսություն «Թարգմանություն` ամեն տեղ» ֆորումում,  ՆՓԱԿ, 2013