Israeli Poets translated by Marine Petrossian. Garun magazine, #2, 2001


DAN ARMON
From "STONE"

Երբ հանդիպում ես քարին
մենակ մնա նրա հետ 

ձեռքիդ ափի մեջ
իր գաղտնիքում փակված

այն ավելի տոկուն է քան դու
ապավինիր նրան

սպասիր նրա հետ
այն հողի 
մի մասնիկն է

երբ շուրջբոլորդ 
թաղվում է խավարի մեջ

և նրա ծանրությունը
ափիդ մեջ է
ու մարմնիդ մեջ

ականջ դիր 
նրա ծանրությանը
որովհետև քարի հոգին
իր ծանրությունն է

բայց կյանքը
քեզանից է

տես ոնց է կաթ ուտում
ափիդ մեջ

ծնվել է, մեծանում է
թևեր է առնում

հետո հաշտվում է